اخبار

1395/10/20
چاپ

اطلاعیه مهم(تغییر تاریخ امتحانات سه شنبه 95/10/21 )

اطـــــــلاعـــــــیه

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیر می رساند با توجه به اعلام تعطیلی رسمی روز سه شنبه 21/10/95 از سوی دولت، کلیه امتحانات این تاریخ لغو و در روز چهارشنبه 29/10/95 برگزار می گردند. بدیهی است ساعت برگزاری امتحانات تغییری نخواهد کرد.

نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS