اخبار

1396/04/19
چاپ

*مهم* دفاع از پایان نامه ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان ارشد می رساند، برابر تصمیم شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید:
1- کسانی که می خواهند از پایان نامه خو دفاع نمایند برای انتخاب واحد و تسویه حساب مالی نیمسال دوم96-95 تا تاریخ 25/04/96 به دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت دفاع آنها در نیمسال اول 97/96 انجام خواهد شد.
نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS