اخبار

1395/08/12
چاپ

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی95(مرحله تکمیل ظرفیت)

ü     اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی(لیسانس) و یا گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ü     پوشه و گیره

ü     اصل شناسنامه و کارت ملی و 2سری کپی از تمام صفحات آنها

ü   شش قطعه عکس تمام رخ  43 تهیه شده در سال جاری(12 قطعه برای برادرانی که برای آنها معافیت تحصیلی صادر می شود)

ü     مدرکی که نشانگر وضعیت نظام وظیفه دانشجو باشد.

ü     حکم مرخصی سالانه و موافقت کتبی بدون قید شرط سازمان متبوع برای کارکنان دولت

ü     اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس) برای فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب 25/04/93

ü     کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا  بودن)

نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS